HBB Groep - Uw partner in ontwikkelen en bouwen

Uw partner in ontwikkelen en bouwen

hbb groep & duurzaam

Duurzaamheid staat bij de HBB Groep hoog in het vaandel. Als aannemer met een eigen ontwikkelingsafdeling is duurzaam bouwen een voortdurende evenwichtsoefening in het zoeken naar meerwaarde voor zowel de gebruiker als de omgeving, maar ook in het zoeken naar flexibiliteit ten aanzien van de toekomst. Er wordt bij de ontwikkeling van een gebouw veel aandacht geschonken aan de efficiëntie op het gebied van energie, water, grondstoffen, ruimte en financiële middelen.

Het ontwerp

Dit begint op de eerste plaats bij een integraal tot stand gekomen ontwerp. De hoofdaannemer betrekt zich niet pas bij het project als dit ten uitvoer gebracht wordt, maar is al gesprekspartner tijdens de ontwerpfase. Dit gebeurt door middel van het werken binnen een integraal bouwteam. Het bouwteam bestaat uit: opdrachtgever, hoofdaannemer, architect en overige adviseurs.

Door veel aandacht te besteden aan duurzaam bouwen vanaf de eerste schets op papier tot en met de oplevering, draagt HBB Groep actief bij aan een uiteindelijk resultaat waar eindgebruikers trots op kunnen zijn. Op diverse manieren wordt bij het ontwerp rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt bij het ontwerp van ieder project rekening gehouden met de zon-oriëntatie, de daglichttoetreding, het toepassen van onderhoudsvriendelijke en duurzaam geproduceerde materialen, het beperken van het toekomstige energiegebruik, de gebruiksvriendelijkheid van de installaties en uiteraard de flexibiliteit van een gebouw voor de toekomst.

Verwarming en ventilatie

Ten aanzien van bijvoorbeeld verwarmen zal, ongeacht de functie van het gebouw, altijd gekeken worden naar de meest duurzame wijze van verwarmen die in die situatie mogelijk is. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een laagtemperatuur-verwarming in combinatie met bijvoorbeeld warmte/koude opslag (WKO) installatie, vloerverwarming, zonnecollectoren en, indien beschikbaar, stadsverwarming. Zie project De Trambaan in Broek in Waterland. De voordelen voor de gebruiker van stadsverwarming zijn bekend; levert snel warmte, is onderhoudsvrij en veilig door het ontbreken van gasleidingen. Hiernaast is er een voordeel voor het milieu dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant wordt restwarmte gebruikt die anders in de buitenlucht of rivierwater terecht zou komen, aan de andere kant is de CO2 uitstoot beperkt.

Een ander voorbeeld van duurzaamheid binnen nieuwbouw betreft de verschillende systemen voor ventilatie. De HBB Groep vermijdt bij voorkeur ventilatiesystemen waarbij de verwarmde ventilatielucht ongecontroleerd naar buiten wordt afgevoerd. Liever worden systemen toegepast met een warmte-terug-win principe (WTW-installatie) of CO2 gestuurde ventilatie systemen. Op de Burgwal realiseert de HBB Groep 14 nieuwbouw woningen in authentieke stijl. Deze woningen zijn voorzien van eigentijds comfort, waaronder CO2 gestuurde ventilatie. Zie project Het Haerlemsche Hofje in Haarlem.

Materiaalgebruik

Duurzaam ontwikkelen geldt eveneens op het niveau van het bouwen. De productie en het verwijderen van het ene materiaal vraagt aanmerkelijk meer van het milieu dan van het andere. Door hierin zorgvuldige keuzes te maken wordt ook hier een bijdrage geleverd aan een schonere en duurzamere omgeving. Een voorbeeld hiervan is het veelvuldig gebruik van houtvervangende materialen met een lange levensduur zoals kunststof composiet in gevels en vloeren van dakterrassen delen, (gerecycled) kunststof- of aluminium kozijnen. Deze materialen zijn veelal recyclebaar en door de lange levensduur hoeven deze onderdelen naar verloop van tijd niet vervangen te worden. Steeds vaker wordt gekozen voor een Sedum dak, zoals bij de Lyriek in Haarlem. Dit "groene" dak is niet alleen onderhoudsvrij, het ziet er ook nog eens fraai uit. Zie project Lyriek in Delftwijk, Haarlem.

Duurzame projectontwikkeling en duurzaam bouwen hebben niet alleen betrekking op de keuze van de juiste materialen en energiezuinige installaties, het heeft ook betrekking op het huidige gebruik en de toekomstige mogelijkheden. Zo kan nieuwbouw anno 2012 niet zonder een meerjaren- en onderhoudsplan. De keuzes van nu hebben consequenties voor later. Het is van belang dat het bouwteam en de eindgebruiker al in een vroeg stadium gezamenlijk nadenken over beheer en gebruik. Het inzichtelijk maken van de consequenties over 10, 20 of 30 jaar is hierbij essentieel.

Duurzaamheid op school

Daarnaast worden gebouwen steeds vaker voor verschillende doeleinden gebruikt. Om het gebouw zo multifunctioneel mogelijk te maken (dubbel gebruik), wordt er gewerkt met een flexibel indeelbaar ontwerp. Hierdoor wordt efficiënter met beschikbare vierkante meters omgegaan, wat zeer duurzaam is. Een goed voorbeeld hiervan zijn scholen. Overdag heeft het gebouw een onderwijsfunctie, 's middags functioneert het als gebouw voor buitenschoolse opvang en 's avonds kan het gebouw dienst doen als sportfaciliteit of ontmoetingsruimte. Deze multifunctionele gebouwen moeten wel ingericht en aangepast worden op dit diverse gebruik. Hiermee dient al in de initiatief- en ontwerpfase rekening te worden gehouden. Zie project Bredeschool IJburg in Amsterdam.

Duurzaamheid in combinatie met comfort op het gebied van scholen heeft vanuit de Rijksoverheid meer aandacht gekregen en wordt omschreven met de term "Frisse Scholen". Het thema Frisse School gaat dieper in op het verminderen van energieverbruik, verbeteren van de luchtkwaliteit en het verbeteren van thermisch, visueel en akoestisch comfort. De HBB Groep heeft een brede ervaring in het bouwen van Frisse Scholen.

Voor de HBB Groep houdt duurzaamheid niet op bij eerdergenoemde voorbeelden. De HBB Groep denkt aan alle mogelijke oplossingen die de duurzaamheid ten goede komen. Hierbij is in principe geen wens van de klant te veel. Zo wordt bij nieuwbouwprojecten zelfs gekeken naar het faciliteren van deelauto systemen, waarmee al in het ontwerp rekening wordt gehouden.