HBB Groep - Uw partner in ontwikkelen en bouwen

Uw partner in ontwikkelen en bouwen

Frisse scholen

Een goed binnenmilieu in scholen heeft een positief effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Luchtkwaliteit en thermisch comfort in het onderwijs worden gelukkig steeds meer op waarde geschat en hebben vanuit de Rijksoverheid het predicaat 'Frisse Scholen' gekregen. Een ambitieus Programma van Eisen vormt de leidraad bij de realisatie van 'Frisse Scholen' op vijf basisgebieden: energiezuinigheid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort.

Ons doel is om scholen te creëren die energiezuinig zijn en tegelijkertijd een uitstekend binnenmilieu hebben. Samenwerking met onze deskundige begeleiding leidt tot het maken van de juiste keuzes bij het ontwerp. De school wordt naar uw wens exact op maat gemaakt.

Brede School Watergraafsmeer

BREDE SCHOOL ROELOF VENEMA

Amstelveen

De brede school Roelof Venema heeft een veelvoud aan functies binnen het primaire basisonderwijs, zoals een basisschool met instructiekeuken, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In totaal biedt het onderdak aan ruim 600 leerlingen, in 24 groepen. Naast zonnepanelen is er ook een grote moestuin op het dak van de school gecreëerd.

IKC College

IKC College

Geen gewone school!

De oude schoollocatie is verbouwd en uitgebreid tot een Integraal Kindcentrum met als nieuwe gebruikers: de Huibersschool, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de SKOS. Door het overdekken van de binnentuin ontstaat een multifunctioneel binnenplein waar de verschillende gebruikers elkaar ontmoeten.

Plein Oost

Plein Oost

nieuwbouw energie neutrale school met peuterspeelzaal en gymzaal

Plein Oost deelplan II voorziet in de verplaatsing van basisschool Martin Luther King aan de Anna Kaulbachstraat én verplaatsing van de speciale school voor basisonderwijs Hildebrand aan de Laan van Parijs. Beide schoolgebouwen zijn aan vervanging toe en worden verplaatst naar het Van Zeggelenplein. Het plan bevat ook een peuterspeelzaal en een gymzaal.