HBB Groep - Uw partner in ontwikkelen en bouwen

Uw partner in ontwikkelen en bouwen

Referenties

GEREALISEERD

Roelof Venemaschool amstelveen

vervangende nieuwbouw

De Roelof Venemaschool is een protestants christelijke basisschool in Amstelveen en vervangt de huidige school welke is verdeeld over 4 verschillende lokaties.
De nieuwe school krijgt 24 groepen, een buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal.
Het gebouw is transparant, kent flexibele wanden en krijgt een duidelijk 'hart' in het centrum van de school. De naschoolse opvang krijgt meerdere huiskamers. De gymzaal is op de eerste verdieping.

gerealiseerd

Plein Oost Haarlem

nieuwbouw energie neutrale school met peuterspeelzaal en gymzaal

Plein Oost deelplan II voorziet in de verplaatsing van basisschool Martin Luther King aan de Anna Kaulbachstraat én verplaatsing van de speciale school voor basisonderwijs Hildebrand aan de Laan van Parijs. Beide schoolgebouwen zijn aan vervanging toe en worden verplaatst naar het Van Zeggelenplein. Het plan bevat ook een peuterspeelzaal en een gymzaal.

gerEaliseerd

De Balans Den haag

verbouw en uitbreiding basisschool en kindcentrum

Stichting Lucas Onderwijs zal het bestaande schoolgebouw van 'samenwerkingsschool Balans' aan passen en uit breiden. In het bestaande hoofdgebouw worden lokalen, kantoren en algemene ruimten gehuisvest. Het gebouw wordt uitgebreid met groepslokalen, een speellokaal en algemene ruimten.

gerealiseerd

Uit de kunst wonen- Brede school El Kadisia

Multifunctionele gebouw Amsterdam

Aan de Jan Tooropstraat te Amsterdam is dit multifunctionele gebouw ontwikkeld. In combinatie met een basisschool, naschoolse opvang en buurtontmoetingsruimte (BOR) wordt op dit moment een ruim opgezet appartementengebouw van hoge kwaliteit gerealiseerd. Alle 46 appartementen die in dit plan zijn opgenomen bevinden zich op de 2e t/m 6e verdieping.

gerealiseerd

de Mytyl en revalidatiecentrum Amsterdam

Een school voor leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige handicap

Op de bestaande locatie van school realiseerd Huib Bakker Bouw het nieuwe schoolgebouw voor de Mytyl Tyltylschool in opdracht van Stichting Orion. In het gebouw is naast de groepsruimten ook een therapiebad, gymzaal / aula, kantoorruimten en ondersteunende medische diensten gehuisvest.

gerealiseerd

Rosa Boekdrukkersschool

School Amsterdam

Met de verbouwing van de openbare basisschool de Rosa Boekdrukker krijgt de school een talentencentrum binnen haar muren. Enkele lokalen krijgen een andere indeling, waardoor er ruimte ontstaat voor het talentencentrum. Naast de aanpassing voor het talentencentrum zal de keuken, het speellokaal voor de onderbouw en enkele toiletgroepen een facelift krijgen.

gerealiseerd

Brede school watergraafsmeer

Een multifuctionele gebouw

In stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is de Brede school Watergraafsmeer gebouwd. Het multifuctionele gebouw biedt onderdak aan ondermeer Basisschool De Meer, een buitenschoolseopvang (BSO)/ kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een muziekatelier en een gymzaal. Het betreft een frisse school die ontworpen is door Architectenbureau SP Architecten.

gerealiseerd

Brede school Ijburg Amsterdam

School en 6 woningen

Aan de Eva Besnyostraat, gelegen aan het Theo van Goghpark, heef Huib Bakker Bouw deze brede school met 6 woningen opgeleverd. In de brede school zijn twee scholen, kinderopvang en een sporthal ondergebracht. het gebouw heeft een oppervlakte van 5280 m2. Het onderwijs is gebaseerd op Natuurlijk Leren. De school bestaat uit verschillende units waar kinderen met leren bezig zijn. De units zijn dan onderverdeeld in verschillende sferen waarin verschillende leerprocessen mogelijk zijn zoals spel, concentratie en groepsleren.

gerealiseerd

Ijburg College Amsterdam

sporthal en woningen

Op het Haveneiland Oost, realiseert Huib Bakker Bouw in combinatie met De Geus Bouw een school voor voortgezet onderwijs voor 1300 leerlingen. Het complex wordt samen met een sporthal (bestaande uit 3 gymzalen), woningen en een parkeervoorziening. De school wordt gerealiseerd voor vmbo, havo en vwo leerlingen. Hevo verzorgt het projectmanagement.

gerealiseerd

Parnassiaschool Amsterdam

27 klassen gecombineerd met sportlokaal

In Amsterdam Noord heeft Huib Bakker Bouw de nieuwbouw voor speciaal voortgezet onderwijs met sportlokaal gerealiseerd. De school voorziet in het speciaal voortgezet onderwijs en zal voornamelijk gericht zijn op het lager beroepsonderwijs. Het programma bestaat uit 27 klassen gecombineerd met sportlokaal. De school is gelegen in Amsterdam-Noord en wordt in samenwerking met het stichting Kolom tot stand gebracht.

gerealiseerd

Koetsveldschool

16 klassen gecombineerd met gymzaal en zwembad

In stadsdeel Oost- / Watergraafsmeer is de nieuwbouw van een basisschool gerealiseerd. Het programma bestond uit 16 klassen gecombineerd met gymzaal en zwembad. Het ontwerp komt van het Architectenbureau GAJ Architecten. De school is gelegen in de oudere deel van het stadsdeel en wordt in samenwerking met het stadsdeel tot stand gebracht.

gerealiseerd

Basisschool steigerland Amsterdam

Basisschool

Als onderdeel van IJburg is op Steigereiland deze nieuwe basisschool gerealiseerd. De Montessori school heeft een oppervlakte van ca. 2.400 m2 inclusief gymzaal. De begane grond wordt ingevuld door de bibliotheek, gymzaal, aularuimte en management. Alle klaslokalen bevinden zich op de eerste verdieping van het gebouw. Het gewaagde ontwerp komt van het architectenbureau VMX Architecten.

gerealiseerd

Basisschool St.Augustinus Landsmeer

7-klassige basisschool

Aan de rand van de gemeente Landsmeer, tegen natuurgebied Ilperveld, heeft Huib Bakker Bouw de 7-klassige basisschool St. Augustinus gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en is op het oude schoolplein gerealiseerd. De totale oppervlakte van de basisschool is circa 1.000 m2. Het ontwerp is van architectenbureau Barth.

gerealiseerd

Multifunctioneel Meerestein Beverwijk

Multifunctioneel gebouw

Het gebouw vormt een onderdeel van de woonwijk Meerestein. In het gebouw worden een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, commerciële ruimte en een multifunctionele ruimte ondergebracht. Op de verdieping zijn 10 appartementen geprojecteerd.

gerealiseerd

Basisschool de Boekanier

Speciaal basisonderwijs

De school voor speciaal basisonderwijs heeft 18 klaslokalen met een gezamelijke oppervlakte van circa 3.400 m2. Twee gymzalen met kleedruimte en douchegelegenheid.

gerealiseerd

Clubgebouw en kinderdagverblijf Alliance

Heemstede

In Heemstede aan de Sportparklaan, is een groot schalig clubgebouw t.b.v. van MHC Alliance gecombineerd met een kinderdagverblijf van Kindergarden gerealiseerd. Totale bebouwde oppervlakte is ca. 1500 m2.

gerealiseerd

DE SCHIJF Amsterdam

SCHOLEN EN KANTOORRUIMTE

In Amsterdam aan de Oostelijke Handelskade, naast Panama, is door Huib Bakker Bouw dit gebouw onder architectuur van 'Hans van Heeswijk', gerealiseerd. Het gebouw is opgebouwd uit totaal 5 bouwlagen bestaande uit een parkeerkelder, 2 lagen ten behoeve van een tweetal scholen en 2 lagen ten behoeve van kantoren. Deze ontwikkeling is qua ligging, architectuur en uitvoering een van de mooiste projecten in zijn soort.